Pārdošanas un atmaksas noteikumi un nosacījumi

Pārdošanas un atmaksas noteikumi un nosacījumi

Paldies, ka pirkumiem izvēlējāties UdsCanOnline SIA tiešsaistes veikalu.

Tāpat kā ar jebkuru iepirkšanās pieredzi, arī mūsu tiešsaistes veikalā ir darījumu noteikumi. Ja produktu iegādājaties, izmantojot UdsCanOnline tiešsaistes veikalu, šie Noteikumi un nosacījumi attiecas uz pārdošanas līgumu starp Jums un UdsCanOnline SIA.

IZMANTOJOT VIETNI, JŪS PIEKRĪTAT ŠIEM LIETOŠANAS NOTEIKUMIEM; JA NEPIEKRĪTAT, NELIETOJIET VIETNI UN NEKAVĒJOTIES ATSTĀJIET TO.

Aicinām Jūs pirms pirkuma veikšanas rūpīgi izlasīt šos pārdošanas un atmaksas noteikumus un nosacījumus. Veicot pirkumu, Jūs pilnībā piekrītat šiem pārdošanas un atmaksas noteikumiem un nosacījumiem.

1. pants: Pielietošanas joma

Šie pārdošanas un atmaksas noteikumi un nosacījumi (turpmāk "Noteikumi un nosacījumi“) regulē to produktu pārdošanu, kurus UdsCanOnline SIA tirgo ar savu tiešsaistes veikalu starpniecību, https://udscanonline.net/.

Šajos noteikumos un nosacījumos Jūs tiksiet uzskatīts par:

 • “Patērētājs (privāts pilsonis)”, ja Jūs pērkat mūsu produktus un pakalpojumus kā neprofesionāls operators (t.i., B2C), lai izmantotu UdsCanOnline rīkus un programmatūru privātiem un hobija mērķiem, nevis saistībā ar Jūsu parasto darba aktivitāti.
 • “Profesionāls lietotājs (uzņēmums)”, ja Jūs pērkat mūsu produktus un pakalpojumus kā profesionāls operators (t.i., B2B), lai izmantotu UdsCanOnline rīkus un programmatūru profesionāliem mērķiem saistībā ar Jūsu parasto darba aktivitāti.

Ja Jūs dzīvojat Itālijā vai Eiropas Savienības dalībvalstī, Jūs uzskatīs par “Profesionāls lietotājs", ja Jūs mums norādīsiet derīgu PVN numuru. Veicot pasūtījumu, Jums tiks lūgts norādīt, kurai kategorijai Jūs piederat.

2. Pants: Vispārīga informācija

Visus pirkuma līgumus, kas noslēgti, izmantojot tiešsaistes veikalus “https://udscanonline.net/en/hardware/" un "https://udscanonline.net/en/licences/”, ievērojot šeit norādītās procedūras, reglamentēs šie Noteikumi un nosacījumi, kas ir neatņemama un būtiska līguma daļa.

Aicinām Jūs saglabāt šo pakalpojumu sniegšanas noteikumu kopiju turpmākai izmantošanai.

UdsCanOnline SIA patur tiesības jebkurā laikā mainīt pārdošanas noteikumus un nosacījumus, īpaši ņemot vērā jebkuras vietējas vai starptautiskas normatīvās izmaiņas, atjauninot pārdošanas noteikumus. Jaunie pārdošanas noteikumi stāsies spēkā no publicēšanas datuma mūsu tiešsaistes veikalā. Mēs iesakām lietotājiem pirms iepirkšanās vienmēr izlasīt jaunāko publicēto pārdošanas noteikumu versiju.

Visu pārdošanu regulē tikai Latvijas likumi. Vīnē 1980. gada 11. aprīlī pieņemtā Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvencija par preču starptautiskās pārdošanas līgumiem ir skaidri izslēgta.

  3. Pants: Līguma priekšmets

Šo Noteikumu un nosacījumu priekšmets ir Produkta pārdošana: preces vai pakalpojumi, komplektā ar savu iepakojumu un visām piederumu daļām, kas identificētas ar izstrādājuma kodu, kā tas ir pieejams mūsu tiešsaistes veikalā.

Produktu un pakalpojumu apraksts mūsu tiešsaistes veikalā, norādot īpašības un cenas, ir piedāvājums sabiedrībai.

Pārdošana tiek uzskatīta par pabeigtu, kad esat apmaksājis pasūtījumu, kas iesniegts, izmantojot mūsu tiešsaistes veikala elektronisko grozu. “Elektroniskais grozs” ir elektroniska procedūra, ar kuras palīdzību Jūs varat pārbaudīt savu pasūtījumu un turpināt veikt Produktu iegādi un apmaksu.

4. Pants: Pasūtījums, pasūtījuma apstiprināšana un pasūtījuma pieņemšana

Lai veiktu pirkumus, Jums jāreģistrējas tiešsaistes veikalā.

Mūsu tiešsaistes veikalā redzamo produktu pirkšanas pasūtījums tiek pārsūtīts, izmantojot procedūru, ko sauc par “Elektronisko grozu”, izvēloties iegādājamos produktus un sniedzot nepieciešamo informāciju, un tas ir pilnīgs, noklikšķinot uz “iesniegt pasūtījumu un samaksāt” pogas. Tikai šajā brīdī Produktu pirkšana tiek uzskatīta par pabeigtu.

Šo noteikumu un nosacījumu pieņemšana un piekrišana personas datu apstrādei saskaņā ar mūsu Privātuma politiku ir obligāta pirkuma procedūras noslēgšanai.

Saņemto pasūtījumu mēs izskatīsim, kad saņemsim uz mūsu serveriem ziņojumu, kas nosūtīts, izmantojot elektronisko grozu. Gadījumā, ja pasūtītais Produkts nav pieejams, mēs nekavējoties par to paziņosim, lai Jūs varētu izvēlēties vai iegādāties citu produktu, vai arī pieprasīt atmaksāt samaksāto summu.

Mēs nosūtīsim Jums pasūtījuma apstiprinājuma e-pastu (“Jūsu UdsCanOnline veikala pasūtījuma kvīts”), kurā būs pieprasīto Produktu kopsavilkums, detalizēta cenas norāde, izvēlētais maksājuma risinājums, nosūtīšanas maksas un piemērojamie nodokļi, kopējā pasūtījuma summa un saiti, kas attiecas uz šiem noteikumiem un nosacījumiem. Pasūtījuma apstiprinājuma e-pastā būs arī pakāpenisks pasūtījuma numurs, kas Jums būs jāizmanto jebkurai saziņai, pieprasījumam vai jautājumam.

Ja kāda iemesla dēļ maksājumu nevar pabeigt, Jūs saņemsit pasūtījuma apstiprinājuma e-pastu ar norādījumiem, lai pabeigtu pasūtījuma atlikumu. Nekādas iegādātās preces Jums netiks nosūtītas, kā arī netiks aizdoti nekādi pakalpojumi, kamēr maksājums nav pienācīgi izpildīts un ir izpildīts   

veiksmīgi. Pēc 10 dienām no pirkuma datuma, neveicot nekādu samaksu, mēs varam paziņot, ka līgums ir izbeigts un atcelt pasūtījumu pircēja neizpildes dēļ.

Ja kāda iemesla dēļ nav iespējams pabeigt pasūtījumu, ar Jums sazināsies mūsu pārdošanas nodaļa pa e-pasta adresi, kas norādīta, veicot pasūtījumu.

Tagad, kad iesniegšanas procedūra ir pabeigta un pabeigta, izmantojot elektronisko grozu, Jūs vairs nevarat mainīt vai atcelt pasūtījumu pirms preču saņemšanas, neskarot Jūsu atteikuma tiesības, kas noteiktas zemāk 10. (desmitajā) pantā.

  5. Pants: Cenas

Visas cenas, kas parādītas mūsu tiešsaistes veikalā, neiekļauj PVN nodokļa likmi, kas piemērojama Jūsu valstī, un ir izteiktas eiro.

Ja Jūs dzīvojat kādā no Eiropas Savienības dalībvalstīm un esat reģistrēts VIES (Vat Information Exchange System (PVN informācijas apmaiņas sistēma)) reģistrā savas dzīvesvietas valstī, Jūsu valsts PVN nodokļa likme netiks iekasēta.

Visas papildu izmaksas, kas saistītas ar piegādes izmaksām, apdrošināšanu, nodokļiem un nodevām, tiks automātiski pievienotas atbilstoši piegādes valstij un norādītas pasūtījuma kopsavilkuma lapā Elektroniskajā grozā, pirms pirkums ir pabeigts.

UdsCanOnline SIA patur tiesības jebkurā laikā mainīt cenas, kas tiek parādītas tās tiešsaistes veikalā, un labot cenu kļūdas, kas var netīši rasties.

6. Pants: Sūtīšana, piegāde un piegādes noteikumi

UdsCanOnline SIA dara visu iespējamo, lai nosūtītu Jums pasūtītās preces pēc iespējas ātrāk un jebkurā gadījumā ne vēlāk kā 5 darba dienu laikā no maksājuma veiksmīgas apstiprināšanas, izņemot neparedzētus apstākļus vai nepārvaramas varas gadījumus. Šajā gadījumā Jūs par to nekavējoties tiksiet informēti. Ja 30 dienu laikā pēc maksājuma saņemšanas mēs nevarējām Jums nosūtīt preces, Jums ir iespēja atteikties no pirkuma bez soda naudas.

Iegādātais pakalpojums tiks sniegts 24 stundu laikā no maksājuma saņemšanas dienas, ja Jūs skaidri piekrītat pakalpojuma sniegšanai 14 dienu laikā, kas atzīts par atteikuma tiesību izmantošanu, pretējā gadījumā tas tiks aizdots pēc maksājuma veikšanas, piecpadsmitajā dienā pēc maksājuma veiksmīgas pārbaudes.

Pēc pasūtījuma nosūtīšanas Jums pa e-pastu tiks nosūtīts paziņojums par piegādi. Mēs iesakām izdrukāt vai saglabāt saņemtā nosūtīšanas paziņojuma kopiju.

Gaidīšanas laiks tiek skaitīts ietverot tikai darba dienas (no pirmdienas līdz piektdienai) un neietver brīvdienas un svētkus.

Lai garantētu pirkuma drošību, pēc pasūtījuma nosūtīšanas to nebūs iespējams pārsūtīt uz citu adresi, nevis to, kuru norādījāt, veicot pasūtījumu.

Mēs neveicam sūtījumus uz abonentu kastītēm pasta nodaļās.

Jūsu pasūtījums tiks nosūtīts, kad visi pieprasītie produkti būs pieejami vienam sūtījumam. Preces nosūtīs UdsCanOnline SIA izvēlēts pārvadātājs.

Atrodoties ārpus mūsu telpām, pasūtījuma faktisko piegādi var ietekmēt vairāki faktori, kurus UdsCanOnline SIA nevar kontrolēt.

Tā kā UdsCanOnline SIA rūpējas par mūsu tiešsaistes veikalā iegādāto produktu nosūtīšanu, tad produkta (-u) nozaudēšanas vai sabojāšanas risks pāriet Jums, kad Jūs vai Jūsu norādīta persona iegūstat fizisku produktu (-us).

  7. Pants: Preču saņemšana un riska nodošana

Saņemot preces uz pasūtījumā norādīto piegādes adresi, Jums jāpārbauda saņemtais, jāpārbauda iepakojumu integritāte un kvantitatīvā un kvalitatīvā atbilstība pavaddokumentā norādītajai.

Ja rodas kādas problēmas, Jums būs jāpieņem piegāde ar “Specified Reserve”, nosūtīšanas dokumentā sīki norādot atklātās atšķirības un / vai neatbilstības.

Jums arī 24 stundu laikā būs jāziņo UdsCanOnline SIA par šīm atšķirībām un / vai neatbilstībām, pēc iespējas pievienojot ziņojumu ar fotogrāfijām un visu nepieciešamo, lai demonstrētu neatbilstoš saturu.

Jebkuras kaitīgas sekas, kas izriet no iepriekšējo noteikumu neievērošanas, paliek Jūsu atbildība.

Produktu sabojāšanas un / vai pasliktināšanās risks pāriet uz Jums, piegādājot preces uz adresi, kuru norādījāt, veicot pasūtījumu.

UdsCanOnline SIA neuzņemas atbildību par piegādes kavējumiem, kļūdām vai izlaidumiem Jūsu kļūdas vai pārvadātāja neizpildes dēļ.

8. pants: Muita

Pasūtījumiem, kas nosūtīti ārpus Latvijas, var tikt piemēroti importa nodokļi, muitas nodokļi un nodevas, kas tiek iekasētas, tiklīdz piegāde nonāk Jūsu galamērķa valstī. Visi papildu maksājumi par muitošanu ir jāsedz saņēmējam. UdsCanOnline SIA nekontrolē šos maksājumus, tāpat UdsCanOnline SIA nevar paredzēt, kādi tie varētu būt. Muitas politika dažādās valstīs ir ļoti atšķirīga; lai iegūtu papildinformāciju, Jums jāsazinās ar vietējo muitas iestādi. Lūdzu, paturiet prātā arī to, ka, veicot pasūtījumus mūsu tiešsaistes veikalā, Jūs esat uzskatāms par importētāju un tāpēc Jums ir jāievēro visi tās valsts tiesību akti un noteikumi, kurā saņemat preces. Mēs vēlētos, lai mūsu starptautiskie klienti apzinātos, ka pārrobežu sūtījumus var atvērt un pārbaudīt muitas iestādes.

  9. Pants: Maksājumi un rēķini

Par pirkumiem var norēķināties ar kredītkarti (Visa vai Mastercard), bankas pārskaitījumu un PayPal. Katram pasūtījumam varat izvēlēties tikai vienu maksājuma veidu.

Ja izvēlaties maksāt ar bankas pārskaitījumu, maksājuma veikšanai nepieciešamie dati tiks norādīti pēc pasūtījuma izpildes. Veicot bankas pārskaitījumu, Jums jānorāda pasūtījuma numurs, kas norādīts pasūtījuma apstiprinājuma e-pastā. Pēc 10 dienām no iepriekš minētā e-pasta saņemšanas UdsCanOnline SIA var paziņot par līguma izbeigšanos un atcelt pasūtījumu pircēja neizpildes dēļ.

Ja izvēlēsities norēķināties ar kredītkarti, pārsūtīšanas laikā Jūsu kredītkartes informācija tiks šifrēta un pārvaldīta tieši no izvēlētās maksājumu platformas: UdsCanOnline SIA to neredzēs, un mūsu serveros netiks saglabāti dati par Jūsu kredītkarti.

Jūs piekrītat saņemt rēķinus elektroniskā formā. Šie dokumenti Jums tiks nosūtīti PDF formātā uz e-pasta adresi, kuru norādījāt, veicot pasūtījumu elektroniskajā grozā. Rēķins tiks sastādīts atbilstoši informācijai, kuru norādījāt, veicot pasūtījumu.

10. Pants: Atteikšanās tiesības

Jums ir tiesības atteikties no līguma tikai tad, ja Jūs pērkat mūsu produktus un pakalpojumus kā "Patērētājs“, kā paredzēts 1. pantā „Piemērošanas joma”.

Ja Jūs pērkat mūsu produktus un pakalpojumus kā “Profesionāls lietotājs“, atteikuma tiesības uz Jums neattiecas.

Neskarot turpmāk minētos izņēmumus, Jums ir tiesības atteikties no pasūtījuma, nenorādot iemeslus, 14 dienu laikā no pasūtītās preces piegādes dienas vai no līguma noslēgšanas.

Lai izmantotu atteikuma tiesības, Jums par to jāpaziņo rakstiski, nosūtot e-pastu uz adresi  support@udscanonline.net or by registered letter to UdsCanOnline SIA, Brīvības gatve 386 k-2 – 6A, LV-1024, Riga, Latvia, your intention to withdraw from the contract.

Lai izmantotu atteikuma tiesības, Jums par to jāpaziņo pirms 14 dienu termiņa beigām, sākot no preču piegādes dienas vai līguma noslēgšanas par pakalpojumu sniegšanuun atgriezt Produktu, ievērojot šeit sniegtos norādījumus, pretējā gadījumā tiesības uz kompensāciju tiek zaudētas. Izmaksas, kas saistītas ar preču atgriešanu, ir jāsedz Jums.

Atgrieztie produkti jānogādā pārvadātājam 14 dienu laikā no dienas, kad saņēmāt rakstisku apstiprinājumu (pa e-pastu vai faksu) par atgriešanas autorizācijas pieprasījumu..

Produkti jāatdod norēķinu filiālē saskaņā ar šo Vispārīgo nosacījumu 9. pantu, ja vien nav norādīts citādi.

Mēs atmaksāsim Jums visus saņemtos maksājumus, kas saistīti ar Produktu, par kuru Jūs esat izmantojis atteikuma tiesības, ieskaitot piegādes izmaksas, 14 dienu laikā no dienas, kad saņēmām Jūsu paziņojumu par atteikšanos. Uz Jūsu rēķina paliek tikai izmaksas par UdsCanOnline vietnē iegādāto produktu atgriešanu. Tomēr UdsCanOnline SIA var paturēt tiesības aizturēt naudas atmaksu līdz brīdim, kad tiek saņemtas atgrieztās preces vai pierādījums, ka tās ir nosūtītas, APLIECINOTIES AR FOTOGRĀFISKO DOKUMENTĀCIJU, KAS APLIECINA PRECES INTEGRITĀTI, atkarībā no tā, kura situācija iestājas ātrāk.

Preces tiks pakļautas kvalitātes kontrolei, un tiks pārbaudīta šajā 10. pantā noteikto noteikumu un nosacījumu pareiza izpilde.

Ja pasūtījums tika nosūtīts ārpus ES, UdsCanOnline SIA nevar atmaksāt nodokļus un muitas nodokļus: mēģiniet sazināties ar vietējo muitas iestādi, viņi var Jums palīdzēt atgūt šīs izmaksas.

Ja starp pasūtījuma veidlapā norādīto produktu saņēmēju un to, kurš samaksāja par pirkumu maksājamo summu, nav saraksti, ja Jūs izmantojat atteikuma tiesības, UdsCanOnline SIA atmaksās summas saskaņā ar metodēm, kas norādītas atteikumā. Veidlapa.

Izņemot iepriekšējas rakstiskas vienošanās, atteikuma tiesības attiecas uz iegādāto un saņemto produktu; atteikšanos nav iespējams veikt tikai attiecībā uz daļu no nopirktā produkta, t.i., produkts ir jāatdod ar visiem komplektācijā iekļautajiem piederumiem un tā oriģinālo iepakojumu (kasti).

Preces ir jāatdod neskartas to oriģinālajā iepakojumā , komplektā ar visām to daļām (ieskaitot oriģinālo kasti / futrāli, piederumus un visu sniegto dokumentāciju). Gadījumā, ja šādas preces tiek sabojātas, mēs varam kompensēt Jūsu kompensācijas summu ar bojātā (-o) produkta (-u) samazināto vērtību.

Mēs Jums atmaksāsim, pamatojoties uz maksājuma veidu, kas norādīts atsaukšanas veidlapā.

Jums būs jāsedz tiešās produktu atgriešanas izmaksas. Jūs būsiet atbildīgs par preču vērtības samazināšanos, kas rodas preču apstrādes rezultātā, izņemot to, kas ir nepieciešams, lai noteiktu to raksturu, integritāti, atbilstību, īpašības un darbību. Šajā gadījumā UdsCanOnline SIA var kompensēt Jūsu atmaksāto summu ar samazinātu preču vērtību. Tādēļ Jums ir nepieciešams ar vislielāko rūpību un rūpību uzglabāt un glabāt produktus, par kuriem plānojat izmantot atteikuma tiesības, saglabājot tos neskartus kopā ar oriģinālo iepakojumu

Produkta integritātes pamatnosacījuma trūkuma dēļ tiek pilnībā zaudētas atteikuma tiesības, ja mēs pārliecināmies par kādu no šīm lietām:

 • Produkta oriģināla korpusa (kastes) un tā piederumu trūkums.
  • Iekļauto produkta elementu (piederumu, kabeļu, detaļu utt.) trūkums vai paša produkta anomālijas;
  • Produkta bojājumi.

Risks saistībā ar preču bojāšanos, iznīcināšanu vai nozaudēšanu pāriet uz UdsCanOnline SIA pēc preces saņemšanas mūsu noliktavā.

Gadījumā, ja prece tiek bojāta nosūtīšanas laikā, mēs par to paziņosim 5 darba dienu laikā no preču saņemšanas brīža mūsu noliktavā, lai ļautu Jums nekavējoties iesniegt sūdzību izvēlētajam kurjeram.

11. pants: Izņēmumi no atteikuma tiesībām

Atteikuma tiesības neattiecas uz šādiem gadījumiem:

 • Pielāgotu produktu iegāde.
 • Pakalpojumu iegāde (piemēram: protokolu aktivizēšana, abonementu atjaunošana, kredīti failu lejupielādei utt.) Pēc pakalpojuma pilnīgas sniegšanas no UdsCanOnline SIA, ja pasūtījuma veikšanas vai pakalpojuma sniegšanas laikā Jūs esat skaidri piekritis pakalpojuma izpildei, pieņemot atteikuma tiesību zaudēšanu pēc pilnīgas līguma izpildes.
 • Aizzīmogotas datoru programmatūras iegāde, kam pēc piegādes zīmogs tika noņemts.
 • Digitālā satura iegāde, izmantojot nemateriālu atbalstu, ja pakalpojuma sniegšana ir sākusies ar Jūsu nepārprotamu piekrišanu un atzīšanu, ka šajā gadījumā Jūs zaudējat atteikuma tiesības.

12. pants: Sūdzības

Jūs varat paziņot par visām problēmām (piegādes traucējumus, piegādes kļūdas vai kavējumus, atbilstības defektus utt.) pa e-pastu support@udscanonline.net.

13. Pants: Garantija, saturs un ierobežojumi

Rēķina, kas apliecina pirkumu, glabāšana ir būtisks nosacījums garantijas pieprasīšanai. Tāpēc UdsCanOnline SIA iesaka Jums izdrukāt, saglabāt vai saglabāt pirkuma rēķina kopiju.

For all our buyers, either Patērētājiem vai Profesionāliem lietotājiem, juridiskā garantija par atbilstības defektiem ir 24 mēneši no Produkta piegādes dienas.

24 mēnešu laikā pēc preču piegādes Jūs varat izvēlēties vai nu labot, vai bez maksas nomainīt preces, kurām ir pierādīta neatbilstība, ar nosacījumu, ka par defektu paziņo 2 mēnešu laikā pēc tā atklāšanas, bez maksas abos gadījumos, ja vien pieprasītais tiesiskās aizsardzības līdzeklis nav objektīvi iespējams vai ir pārmērīgi apgrūtinošs salīdzinājumā ar citu tiesiskās aizsardzības līdzekli. Ja remonts vai nomaiņa nav iespējama, varat izvēlēties samazināt cenu vai atcelt

līgumu. Šajā gadījumā mēs atmaksāsim maksājamās summas ar tiem pašiem maksājuma veidiem, kurus esat izvēlējies, veicot pasūtījumu.

Jebkurā gadījumā Jums ir jāatdod preces, kuras tiek uzskatītas par neatbilstošām, un Jums tās jānosūta uz mūsu adresi 10 dienu laikā no dienas, kad ziņots par atklāto defektu. Preces jāatdod neskartas to oriģinālajā iesaiņojumā, komplektā ar visām to daļām (ieskaitot iepakojumu, jebkādu dokumentāciju un piederumus).

Neskarot Jūsu patērētāja kodeksā noteiktās obligātās tiesības atjaunot Preces atbilstību, Jūs būsiet atbildīgs par Produkta neatgriešanu vai daļēju atdošanu, nozaudēšanu, bojāšanu vai iznīcināšanu, par kuru iesniedzat sūdzību.

Risks saistībā ar preču bojāšanos, iznīcināšanu vai nozaudēšanu pāriet uz UdsCanOnline SIA pēc preces saņemšanas mūsu noliktavā.

Gadījumā, ja prece tiek bojāta nosūtīšanas laikā, mēs par to paziņosim 5 darba dienu laikā no preču saņemšanas brīža mūsu noliktavā, lai ļautu Jums nekavējoties iesniegt sūdzību izvēlētajam kurjeram.

UdsCanOnline SIA patur tiesības pieprasīt atmaksu par jebkuru reklāmas atlaidi, kas piemērota Produktiem, kas iegādāti kopā ar bojāto, kad ir piešķirtas šādas atlaides Preces iegādei, kas ir atgriezta un kuras cena ir atmaksāta.

14. Pants: Atbildības ierobežojumi

UdsCanOnline SIA neuzņemas atbildību par darbības traucējumiem, pakalpojumu pārtraukšanu, veiktspējas pasliktināšanos neatkarīgi no tā, vai tie radušies nepārvaramas varas vai neparedzamu apstākļu dēļ, ja tie nav tieši attiecināmi uz UdsCanOnline.

Neskatoties uz tīšu pārkāpumu vai rupjas nolaidības gadījumiem attiecībā uz UdsCanOnline SIA daļu, nekavējoties tiek panākta vienošanās, ka, ja tiek konstatēta UdsCanOnline atbildība kāda iemesla dēļ, tostarp pilnīgas vai daļējas saistību nepildīšanas gadījumā izpildot pasūtījumu - mūsu atbildība nevar pārsniegt to Produktu cenu, kuras esat iegādājies un par kurām radies strīds, neskarot iepriekšējā 13. panta noteikumus.

Atbildība par piegādes kavējumiem, kas tieši attiecināmi uz UdsCanOnline SIA, nevar pārsniegt Jums sedzamo piegādes izmaksu summu.

lietotājs skaidri saprot un piekrīt, ka UdsCanOnline SIA, tās meitasuzņēmumi un filiāles, kā arī tās licences devēji un to attiecīgie direktori, vadītāji, darbinieki, darbuzņēmēji un aģenti nav atbildīgi par:

 • jebkādiem tiešiem, netiešiem, nejaušiem, nejaušiem, īpašiem, izrietošiem vai atlīdzības zaudējumiem, kas var rasties lietotājam, neatkarīgi no to cēloņa un atbildības teorijas. Tas ietver, bet neaprobežojas ar jebkādiem peļņas zaudējumiem (tieši vai netieši), jebkādiem labas reputācijas vai uzņēmējdarbības reputācijas zaudējumiem, jebkādiem datu zaudējumiem, preču vai pakalpojumu aizstājēju iegādes izmaksām vai citiem nemateriāliem zaudējumiem;
 • jebkādus zaudējumus vai bojājumus, kas var rasties lietotājam, tostarp, bet ne tikai, zaudējumus vai bojājumus.
Dažas rīka funkcijas būs atspējotas no plkst. 3:00 līdz 4:00 pēc Latvijas laika.

15. Pants: Pircēja informētības deklarācija

Jūs atzīstat, ka Produkti tiek lietoti tikai sportā un nav paredzēti transportlīdzekļiem, kas paredzēti koplietošanas ceļiem, prasa zināšanas par to darbību un atbilstību UdsCanOnline SIA sniegtajās lietošanas instrukcijās un lietotāja rokasgrāmatās sniegtajām tehniskajām instrukcijām.

Jūs paziņojat, ka esat informēts, ka Produktu izmantošana transportlīdzekļa vai tā daļas darbības parametru pielāgošanai var padarīt transportlīdzekli neatbilstošu prasībām un standartiem attiecībā uz apriti un emisiju, var anulēt garantiju vai apdrošināšanas segumu un ka nepareiza lietošana var neatgriezeniski sabojāt dažus transportlīdzekļa elektroniskos komponentus.

16. Pants: Sakaru derīgums

Jūs piekrītat, ka paziņojumus un saziņu par visiem tiešsaistes pakalpojumiem (ieskaitot tos, kas attiecas uz pirkuma pasūtījumiem) UdsCanOnline SIA izpildīs elektroniskā formātā (e-pastā) un izmantojot tīmekļa pakalpojumu, Jūs atzīstat to pilnīgu derīgumu un skaidri atsakāties neņemt vērā elektroniski nosūtītas un / vai saņemtas deklarācijas.

17. Pants: Pircēja pienākumi

Kad elektroniskajā grozā paredzētā pirkšanas procedūra ir pabeigta, Jums jāizdrukā un jāglabā šie Noteikumi un nosacījumi.

Ir skaidri aizliegts veikt vairākas reģistrācijas tiešsaistes veikalā vienai personai vai ievadīt trešo personu datus.

Ievadītajiem datiem jābūt pareiziem, patiesiem un pilnīgiem.

Nepilngadīgajiem ir aizliegts veikt pirkumus pat ar trešās personas starpniecību. UdsCanOnline SIA patur tiesības saukt pie atbildības par jebkuru pārkāpumu vai ļaunprātīgu izmantošanu.

Katrs no iepriekšminētajiem pārkāpumiem dos UdsCanOnline SIA tiesības nepieņemt Jūsu pasūtījumu vai lauzt līgumu.

18. Pants: Attālinātās saziņas tehnikas izmaksas

Savienojuma izmaksas iekasē Jūsu pakalpojumu sniedzējs par savienojumu ar visiem UdsCanOnline tiešsaistes pakalpojumiem, kas pieejami, izmantojot tiešsaistes veikalu. Lai iegūtu papildinformāciju, izmaksas un piemērotos noteikumus, Jums jāsazinās ar Jūsu pakalpojumu sniedzēju.

19. Pants: Privātums

Visi personas dati tiek nosūtīti, izmantojot drošu savienojumu ar HTTPS protokolu, izmantojot vietni https://udscanonline.net/ un tiks apstrādāti saskaņā ar informāciju, kas paredzēta ES 2016/679 Eiropas regulā.

Mēs apkopojam Jūsu personas datus, lai apstrādātu Jūsu pasūtījumu un nodrošinātu Jums mūsu produktus un pakalpojumus.

Jūsu personas dati var tikt izpausti trešo personu pakalpojumu sniedzējiem, kuriem saskaņā ar UdsCanOnline privātuma politiku ir nepieciešama piekļuve šādai informācijai pasūtījumu apstrādes un fiskālās prakses izpildes nolūkos.

Tāpēc mēs aicinām Jūs iepazīties ar mūsu konfidencialitātes politiku un mūsu sīkfailu politikām, kas regulē Jūsu datu apstrādi, lai izprastu mūsu praksi.

Personas datiem, kurus Jūs mums sniedzat pirkuma laikā, jābūt patiesiem un tiem jāļauj UdsCanOnline SIA identificēt Jūs un Jūsu stāvokli (patērētājs / profesionāls lietotājs). Sniedzot mums šos datus, Jūs uzņematies visu atbildību par šo jautājumu, uzskatot UdsCanOnline SIA par pasargātu no jebkādām kaitīgām sekām.

Jūs arī apņematies nekavējoties rakstiski, pat pa e-pastu, informēt mūs par visām Jūsu sniegto datu izmaiņām.

Jūs arī atzīstat nepieciešamību paziņot UdsCanOnline SIA derīgu e-pasta adresi, lai varētu pārsūtīt pasūtījumu apstiprinājumus, rēķinus un jebkādu citu saziņu.

Diagnostikas programmatūra informācijas nolūkos sākuma izvēlnē parāda jūsu IP adresi. UdsCanOnline SIA nevāc šo informāciju no 2021/10/08.

Article 20: Strīdu izšķiršana, jurisdikcija un kompetenta tiesa

Visi strīdi, kas rodas no pirkuma līgumu piemērošanas, izpildes, interpretēšanas un pārkāpšanas, ir noteikti “tiešsaistē”, izmantojot mūsu tiešsaistes veikalus https://udscanonline.net/en/hardware/ un https://udscanonline.net/en/licences/ ir pakļauti Latvijas jurisdikcijai.

Kompetentā tiesa ir Jūsu valsts tiesa, ja esat Patērētājs.

Ja tā vietā Jūs esat Profesionāls lietotājs, kompetentais forums ir tikai Rīgas (Latvija) forums.

21. Pants: Questioni legali e responsabilità.

 • Programmatūras ļaunprātīga izmantošana var pārkāpt jūsu valstī spēkā esošos likumus.
 • Pārdevējs, izplatītājs un ražotājs nav atbildīgi par jebkādu nepareizu vai nelikumīgu programmu izmantošanu.
 • Programmas ir aizliegts izmantot nelikumīgām darbībām, tostarp transportlīdzekļa pareiza nobraukuma izpludināšanai.Programmatūras daļa, kas tiek izmantota jaunas nobraukuma vērtības iestatīšanai, tiek izmantota tikai transportlīdzekļa nobraukuma pareizas norādes labošanai.
 • UdsCanOnline SIA, tās rīkotājdirektors, darbinieki un citi pārstāvji nekādā veidā nevar būt atbildīgi par jebkādiem bojājumiem, kas radušies jūsu transportlīdzekļiem vīrusu, programmatūras darbības traucējumu, aparatūras nesaderības vai citu iespējamu anomāliju dēļ.
 • UdsCanOnline SIA arī vēlas atgādināt, ka visi mūsu pētījumi ir balstīti uz tehniski zinātniskiem apsekojumiem, ko atbalsta vismodernākās datu apstrādes sistēmas; tomēr tas negarantē, ka ierīce ir nevainojama, un noteiktos apstākļos tā var darboties nepareizi.
 • Produktu lietošana: Klients kā profesionālis apliecina, ka ir pilnībā informēts par to, ka UdsCanOnline SIA pārdotie Produkti ir paredzēti profesionāļu lietošanai, ievērojot katram Produktam raksturīgos lietošanas un programmēšanas noteikumus. Klients ir pilnībā atbildīgs par paša veikto pārprogrammēšanu un modifikāciju veikšanu.
 • Izstrādājuma ietekme uz transportlīdzekļa īpašībām: Klients apliecina, ka viņš pilnībā apzinās, ka, izmantojot izstrādājumu transportlīdzeklī, var tikt mainīti transportlīdzekļa tehniskie parametri, kas jo īpaši var mainīt transportlīdzekļa vai tā sastāvdaļu uzvedību, ietekmi uz vidi vai ekspluatācijas laiku. Tādējādi transportlīdzeklim veiktās modifikācijas var radīt neatbilstību starp transportlīdzekli un atbilstības sertifikātu, reģistrācijas apliecību vai transportlīdzekļa apdrošināšanas līgumu, kā rezultātā transportlīdzeklis vairs nav pieļaujams uz koplietošanas ceļiem. UdsCanOnline SIA nekādā veidā nevar uzņemties atbildību par to, ka neatkarīgi no iemesla transportlīdzeklis vairs nav atļauts piedalīties ceļu satiksmē. Tāpat arī transportlīdzekļa ražotājs Klienta veikto transportlīdzekļa pārveidojumu rezultātā var atteikties piešķirt transportlīdzeklim parasti piešķirto ražotāja garantiju. UdsCanOnline SIA nekādā veidā nevar uzņemties atbildību par šo zaudējumu vai ražotāja atteikumu iejaukties, pamatojoties uz Klienta veikto iejaukšanos transportlīdzeklī. Ražotāja atteikuma piemērot garantiju gadījumā nevar pieprasīt kompensāciju. UdsCanOnline SIA vērš Klienta uzmanību arī uz to, ka transportlīdzeklim veikto izmaiņu dēļ transportlīdzekļa īpašniekam ir pienākums informēt savu civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas sabiedrību, pretējā gadījumā tā varētu atteikties iejaukties vai vērsties regresa kārtībā pret savu apdrošināto. UdsCanOnline SIA arī norāda, ka šāda paziņojuma iesniegšana apdrošināšanas sabiedrībai var izraisīt apdrošinātā maksātās apdrošināšanas prēmijas pieaugumu. Nekādā gadījumā sabiedrība UdsCanOnline SIA nevar tikt saukta pie atbildības par iespējamo apdrošināšanas intervences atteikumu vai papildu prēmijas pieprasījumu.

Article 22: atruna

UdsCanOnline SIA DOES NOT PROMISE THAT THE SITE OR ANY CONTENT, SERVICE OR FEATURE OF THE SITE WILL BE ERROR – FREE OR UNINTERRUPTED, OR THAT ANY DEFECTS WILL BE CORRECTED, OR THAT YOUR USE OF THE SITE WILL PROVIDE SPECIFIC RESULTS. THE SITE AND ITS CONTENT ARE DELIVERED ON AN “AS-IS” AND “AS-AVAILABLE” BASIS. ALL INFORMATION PROVIDED ON THE SITE IS SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE. UdsCanOnline SIA CANNOT ENSURE THAT ANY DOCUMENTS, SOFTWARE OR OTHER DATA YOU DOWNLOAD FROM THE SITE WILL BE FREE OF VIRUSES OR CONTAMINATION OR DESTRUCTIVE FEATURES. UdsCanOnline SIA DISCLAIMS ALL WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING ANY WARRANTIES OF ACCURACY, NON-INFRINGEMENT, MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. UdsCanOnline SIA DISCLAIMS ANY AND ALL LIABILITY FOR THE ACTS, OMISSIONS AND CONDUCT OF ANY THIRD PARTIES IN CONNECTION WITH OR RELATED TO YOUR USE OF THE SITE AND / OR ANY UdsCanOnline SIA SERVICES. YOU ASSUME TOTAL RESPONSIBILITY FOR YOUR USE OF THE SITE AND ANY LINKED SITES. YOUR SOLE REMEDY AGAINST UdsCanOnline SIA FOR DISSATISFACTION WITH THE SITE OR ANY CONTENT IS TO STOP USING THE SITE OR ANY SUCH CONTENT. THIS LIMITATION OF RELIEF IS A PART OF THE BARGAIN BETWEEN THE PARTIES.

Iepriekš minētais atteikums no atbildības attiecas uz jebkādiem zaudējumiem, atbildību vai kaitējumu, kas radies darbības traucējumu, kļūdas, izlaiduma, pārtraukuma, dzēšanas, dzēšanas, defekta, darbības vai pārraides aizkavēšanās, datorvīrusa, sakaru līnijas darbības traucējumu, zādzības vai iznīcināšanas vai nesankcionētas piekļuves, pārveidošanas vai izmantošanas dēļ, neatkarīgi no tā, vai tas noticis līguma, civiltiesību pārkāpuma, nolaidības vai jebkāda cita iemesla dēļ.

Article 23: Kontakti

Mūsu kontakti:

UdsCanOnline SIA – Brīvības gatve 386 k-2 – 6A, LV-1024, Riga, Latvia Social capital: 2,800 EUR

Reģistrācijas numurs: 40203229750

E-pasts: support@udscanonline.net

These Sales and Refund Terms and Conditions were last updated on January  23th, 2022.

Scroll to Top